Je emoties zorgen voor beweging en voorkomen dat je vastloopt

 

Blijdschap en vreugde willen we wel voelen. Geluk en liefde ook wel. Maar angst, verdriet, onzekerheid … nee, daar lopen we graag met een grote boog omheen. We wuiven het weg of stoppen het weg. We proberen onszelf op andere gedachten en gevoelens te krijgen.
En precies die beweging, het wegduwen of misschien zelfs ontkennen, vergroot de kans dat je naar verloop van tijd vast komt te zitten in jouw ontwikkeling of de ontwikkeling van je bedrijf. Vaak ben je je helemaal niet bewust van die emoties, en hebben ze, zonder dat je het door hebt, invloed op je succes óf het ontbreken ervan.

Hoe dat komt, dat vertel ik je graag in dit blog. Want het herkennen en erkennen van een emotie, maakt dat je los kunt komen van de situatie waar je in zit. Er ontstaat hierdoor ruimte voor groei en ontwikkeling. Zelfs de emoties waar je van weg wilt hebben iets moois voor je. Wees na vandaag meer nieuwsgierig naar je binnenwereld en zet dit effectief in voor je ondernemerschap.

Eerst even naar de basis, wat zijn emoties eigenlijk?

Emoties zijn bewegingen in je gevoelssysteem. Je kunt de wereld waarnemen door middel van je gedachten, je gevoelens en je lichaam. Je hebt als het ware een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam en een fysiek lichaam. Emoties gaan over ‘alles wat beweegt’ in ons emotionele lichaam, in de gevoelslaag.

Die verschillende lichamen beïnvloeden elkaar. Voel je angst, dan kan je lichaam fysiek reageren door een verhoogde hartslag. Angst kan getriggerd worden door iets in je buitenwereld, een auto die pas heel laat remt terwijl jij oversteekt. Maar ook door iets in je binnenwereld. Je gedachten (mentale laag) hebben invloed op hoe jij je voelt en hoe je lichaam reageert.

 

E-MOTION = ENERGY IN MOTION

We kennen veel verschillende emoties. Elk met hun eigen energie en hun eigen beweging in ons lichaam. Hoe de emotie voelt, dus hoe de energetische stroom van de emotie beweegt, kunnen we herkennen. Vreugde voelt anders dan verdriet. Liefde voelt anders dan verrast. Angst voelt anders dan afkeer. De emoties die we als meer positief ervaren, hebben een hogere energie in zich. Je voelt je daardoor beter dan wanneer je emoties ervaart met een lagere energie in zich. 

Nu zijn we ons lang niet altijd bewust van onze emoties. Want het is niet alleen maar vreugde of verdriet. Angst of verliefdheid. Er zijn honderden emoties, de ene wat herkenbaarder dan de andere. Hoe meer je ze kent en herkent, hoe beter je kunt anticiperen op wat je nodig hebt om op een fijne manier te ondernemen. Bewust tijd besteden aan je binnenwereld gaat je uiteindelijk veel plezier opleveren. Maar voor het zover is, is het handig om te weten hoe die emoties werken.

Gedachten, overtuigingen, intentie en essentie

Een emotie staat niet op zichzelf. Een emotie is verbonden met de andere lagen. Daarnaast is het goed om te weten dat er een intentie is. Een intentie is iets dat voortkomt uit onze essentiële zelf. Ja ja .. we gaan samen nu de diepte in. Ons essentiële zelf gaat over wie we in wezen zijn. Hoe we van nature ‘gebakken’ zijn. Het bevat onze energetische blauwdruk. 

Dit staat nog helemaal los van je persoonlijke wil. De essentie is echt een oer-iets. Een oerdrang dat in elk natuurlijk wezen aanwezig is en het gaat veel verder dan je vrije wil. Die intentie, vanuit je essentie, is er op gericht om je te helpen ten volle tot bloei te komen. Als je die de vrije ruimte geeft, zal je geen weerstand ervaren, geen frustratie en loop je niet vast. We zitten vaak zelf die essentie en het tot volle bloei laten komen behoorlijk in de weg. We saboteren (onbewust) de innerlijke stroom en daarmee stagneert onze groei. Dat doen we met onze gedachten, of preciezer gezegd met ‘onze overtuigingen’.

Een overtuiging is een gedachte die je geloofd. Het is een gedachte die je waarde toekent en die je ‘met heel je systeem’ trouw bent. En dat is hartstikke fijn als het overtuigingen zijn die in lijn liggen met jouw essentie. Maar het is juist super vervelend als het overtuigingen zijn die je juist afgesneden houden van je essentie en dus niet passen bij wie je in essentie bent. 

Gedachten zijn een krachtig middel. Hoe je er mee omgaat maakt dat je wel óf niet floreert. Daarom is het belangrijk om hier bewust aandacht voor te hebben, want onbewust sluimeren er veel overtuigingen in je systeem die je weghouden bij je essentie.

Van gedachten naar overtuigingen 

Gedachten zijn een ingang om beweging te creëren als je vastloopt. En ik schrijf bewust ‘ingang’, omdat er vaak teveel focus is op het veranderen van je ‘mindset’ voor groei, terwijl je ‘mind’ verbonden is met de rest van je lichaam waar zoveel antwoorden verscholen liggen.

Hoe je je gedachten beoordeelt (zijn ze waar of niet waar) ligt aan de basis van overtuigingen. En hier is persoonlijke wil van invloed. Jij bepaalt welke gedachten je gelooft en welke niet. Je bent helemaal vrij om te kiezen. 

Overtuigingen die in lijn liggen met je essentie zorgen voor een zeer krachtig effect. Je voelt je goed, je krijgt energie en plezier van datgene dat je realiseert. Zogezegd resoneert de overtuiging met je emotionele lichaam. Het gaat je dan vaak vrij moeiteloos af, omdat je natuurlijke krachten je vanuit je essentie ondersteunen.

Overtuigingen die niet in lijn liggen met je essentie zorgen voor stagnatie en maken dat je uiteindelijk vastloopt. Soms vrij snel. Soms kan er heel veel tijd overheen gaan dat je dit signaal oppikt. De ondernemers die verzuchten ‘is dit het nou, waar werk ik eigenlijk zo hard voor? ’zijn oa de ondernemers die ergens in hun groeipad de connectie met hun emoties én dus hun essentie kwijt zijn geraakt.

Als dat het geval is, als je dus de overtuigingen volgt die niet in lijn met je essentie liggen, heeft je emotionele lichaam een tegengesteld effect, want het laat juist de ‘andere kant’ van het verhaal horen. Je krijgt vooral geen energie en plezier. De resultaten vallen tegen en je voelt je rot. Nogmaals, dit kan vrij direct zijn … als je alert bent op wat er speelt en bewust bent van je binnenwereld. Maar er kan ook lange tijd overheen gaan, als je niet of nog onvoldoende bewust bent van je binnenwereld en de signalen die het geeft.

Hoe bewuster je bent van je binnenwereld, hoe soepeler stuur je bij in de dagelijkse praktijk, als je merkt dat je energie stagneert. Bevlogen ondernemers voelen aan wat goed is en wat niet. Ze durven de tijd te nemen om afstemming te vinden in hun binnenwereld en zodoende zakelijk gezien de juiste keuzes te maken.

Helaas zijn veel ondernemers gewend geraakt om negatieve gevoelens te onderdrukken. Ze zitten in het patroon van harder werken om iets voor elkaar te krijgen. Ze wijzen naar anderen of de omstandigheden waarin ze zich bevinden als schuldige voor het uitblijven van succes. Of ze gaan juist extra hun best doen, als oplossing voor dingen die niet goed gaan. Terwijl als dat wat je doet niet in lijn ligt met wie je in essentie bent, kom je alleen maar verder bij jezelf vandaan te staan, loop je alleen maar meer vast. Als de verschillende lagen (je emotionele, mentale en fysieke) niet op elkaar zijn aangesloten, zorgt harder werken alleen maar voor meer frustratie.DE GROTE VRAAG VOOR BEVLOGEN ONDERNEMERSCHAP IS:
TO AVOID PAIN OR TO GAIN PLEASURE

Je emoties zijn je feedback systeem

De emotionele pijn is er om je alert te maken. Om aan te geven dat iets niet in lijn ligt met je essentie. Je hebt een keuze hoe om te gaan met je emoties. Onderdrukken, vermijden of projecteren. Of doorvoelen, aanzien en betere keuzes maken. Je kunt of vast komen te zitten óf juist vrij blijven bewegen. 

Je emoties helpen je constructieve gedachten te selecteren voor jouw overtuigingssysteem. Hoe beter je bent afgestemd op je emoties, hoe beter de selecties van overtuigingen zijn en des te soepeler beweeg je door het ondernemerschap. 

Wat geloof je wel? Wat geloof je niet? En welke gedachten geloof je misschien niet meer? Of welke gedachten wil je graag gaan geloven?

Je bent dagelijks in contact met de buitenwereld. Welke gevoelens je ervaart als je de buitenwereld ‘binnen laat’ is allemaal informatie voor het verder verscherpen van je overtuigingensysteem.  

Voelt het goed? Ervaar je positieve emoties? Dan is het een bevestiging van je systeem. Ervaar je vervelende, negatieve gevoelens? Dan ligt daar ruimte voor verder ontwikkeling en afstemming, met betere keuzes tot gevolg. Die ‘negatieve gevoelens’ zijn de aanwijzers voor wat nog niet in lijn is met je essentie.

De polariteit van emoties, aan de andere kant van pijn zit plezier

Emoties geven een thema weer. Wanneer jij het stokje oppakt van `onzekerheid', dan zit aan de andere kant van het stokje `zekerheid'. De andere kant van twijfel is vastberadenheid. Hoe verder je uit het midden gaat, hoe extremer je ook de andere kant op kunt kelderen. Dit is een voortvloeisel uit deze polaire wereld en ons denken bevestigt dat door onze goed/fout-blik. 

Door bewust te worden van je emoties en hier met een afstand naar te kijken (ik ben niet boos, ik voel boosheid, ik ben niet bang, ik voel angst, ik ben niet afgewezen, ik voel me afgewezen, ik ben niet blij, ik voel blijdschap) beweeg je naar het centrale midden waar er je rust en ontspanning vindt. Vanuit die rust en ontspanning maak je van nature betere keuzes, dan vanuit angst of grote euforie.

Het is niet mogelijk om die balans in rust en ontspanning als een vaste staat van zijn te bereiken. Wij staan als mensen op de grens tussen zijn en niet-zijn. Met ons ene been in de energetische werkelijkheid, die voorbij tijd en ruimte gaat, en met ons andere been in een lineaire en polaire fysieke realiteit. Dat is een unieke positie, maar vraagt wel van ons om te balanceren. Te balanceren tussen uitersten die uiteindelijk altijd aan elkaar verbonden zijn. En dat is waar flow en bevlogenheid ontstaat. Soepel bewegen tussen angst en blijdschap, tussen twijfel en vastberadenheid, tussen vastlopen en vrij bewegen, tussen vertragen en versnellen.

 

En hoe nu verder in jouw dagelijkse praktijk?

Zoals ik in de inleiding al schreef willen we blijdschap en vreugde wel voelen. Geluk en liefde ook wel. Maar angst, verdriet, onzekerheid … nee, daar lopen we graag met een grote boog omheen. Ik hoop dat je na dit blog begrijpt dat het niet willen ervaren van vervelende gevoelens op den duur zorgt dat je vastloopt. Dat je op een gegeven moment op het punt komt dat je niet meer weet wat te doen, omdat je te ver van jezelf, je eigen kern, je essentie verwijderd bent geraakt. 

Je kunt elke dag kiezen het tij te keren en je emoties niet meer weg te wuiven, maar er nieuwsgierig naar te worden. Sta stil bij hoe je je voelt. Maak ruimte vrij in je agenda om te reflecteren op hoe je je voelt, op wat je gedachten zijn en op hoe je handelt. Ontdek welke patronen er schuilgaan die er voor zorgen dat minder energie en plezier uit het ondernemen haalt. 

Sta eens stil bij de keuzes die je maakt. Ga voorbij je mind en neem de tijd om te voelen wat elke optie en elk scenario met je doet. Hoe voelt het als je optie A volgt? Hoe voelt het als je optie B volgt?

Neem de tijd voor dit soort onderzoeken. Zeker in het begin is het niet zomaar iets om ‘tussen de bedrijven door’ te doen, omdat het training vraagt om je goed af te stemmen op je gevoel. Vooral als je werk voornamelijk een hoofd-zaak is kost het je meer moeite om iets in je lichaam te voelen. 

Begin klein. Plan een paar keer in de week een lunchwandeling in. Alleen jij, zonder afleiding van collega’s, je telefoon of iets anders. Reflecteer op wat je die ochtend hebt gedaan en ervaren. Je zult merken als je dit regelmatig doet, het je steeds makkelijker lukt om in te tappen in die informatiestroom die binnen in jezelf aanwezig is. Ontdek de patronen en onderzoek je wensen voor veranderingen. 

 

Als mens zijn we nu eenmaal een vat vol emoties. Gaaf, maar ook confronterend soms. Want de meeste emoties ervaren we niet eens bewust. Zo’n 95% van wat er in ons lichaam gebeurt zijn we ons niet bewust. Het is een geweldig potentieel dat vrijkomt wanneer je meer aandacht hebt voor je binnenwereld, om in de buitenwereld vrij te kunnen ondernemen. 

Vera Helleman heeft in De Emotie Encyclopedie 350 emoties beschreven met elk hun betekenis en handreikingen om de emotie constructief te gebruiken. Een absolute aanrader om meer diepgang te vinden in je emoties en ze voor je te laten werken. 

 

Vind je het lastig om alleen je weg te vinden in je binnenwereld? Neem dan contact met me op. In een kennismakingsgesprek ontwarren we delen van jouw binnenwereld. We vinden de helderheid die je nodig hebt om te weten wat jij het beste kunt veranderen in je ondernemerschap. Met alle plezier help ik je op weg om (weer die) bevlogen ondernemer te worden.

 

 

 

 

Born Internet