Het wiel van gevoelens

Bron magazine BewustZijnenzo

Een gevoel is eigenlijk een innerlijke beleving.

 

In je lichaam gebeurt er van alles. Gevoelens van verdriet, angst, vreugde worden opgeroepen door een situatie of een gebeurtenis. In biologische zin is een gevoel een reactie van de hersenen op een affectieve prikkel.

 

Wist je dat een gevoel of een emotie in werkelijkheid maar 5 tot 20 minuten duurt als je er rustig voor gaat zitten en deze sensatie in je lichaam volledig aanvaardt?

 

Vaak nemen we daar de tijd niet voor. In combinatie met onze gedachten kunnen we een gevoel heel lang blijven voeden. Uren, dagen, weken en zelfs maanden. We blijven maar in het gevoel hangen. We blijven er maar aan den ken. We verwerken het niet. Dit zorgt voor nog meer gevoelens die opkomen, omdat we eigenlijk het eerste echte gevoel nooit hebben verwerkt. Juist het doorvoelen van een gevoel, is heel belangrijk om goed in het leven te staan. In het wiel van gevoelens laat men zien dat elk gevoel van een basisgevoel afkomt. lemend die heel sarcastisch is bijvoorbeeld, is eigenlijk boos.

 

Ergens in het leven is deze persoon boos geword den en heeft dit niet verwerkt. Sarcasme kan dan het gevolg zijn.

We leren in onze opvoeding, op school en in de samenleving dat het niet goed is om je gevoelens te uiten. Je moet als kind niet boos zijn. Je hoeft niet verdrietig te zijn, zeggen anderen. We zetten deze gevoelens opzij. We leren jong genoeg om niet naar onze gevoelens te luisteren.

 

Laat me ze voelen. Robert Plutchik (1927-2006) is de grondlegger van het Wheel of Feelings. Hij is een Amerikaanse professor en psycholoog die veel onderzoek heeft gedaan naar de gevoelens en het proces van psychotherapie. Plutchik identificeert zes basisgevoelens in zijn tweede wiel. In de middelste cirkel worden bekende gevoelens als boos, bang, blij gevangen. Hoe verder je in de cirkel gaat, hoe minder intens het gevoel.

 

Als je bijvoorbeeld van buiten naar binnen kijkt, zie je dat succes afhangt van trots en machtstrots. Gevoelens hebben een onmisbare functie voor mensen.

Gevoelens wijzen ons op onze behoeften. Gevoelens zijn een belangrijke factor in ons gedrag. Ze zijn een essentieel onderdeel van onze contacten.

Het wiel kan een uiterst waardevolle hulpbron zijn op de weg om bewust te ZIJN.